2015 r.

2015 r.

Uchwała nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. Nr 4742 z dnia 30 grudnia 2015 r. [...]

Uchwała nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. Nr 295 z dnia 20 stycznia 2016 r. [...]

Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. Nr 3782 z dnia 2 grudnia 2015 r. [...]

Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - PomorskiegoNr 3190 z 26 października 2015 r.  [...]

Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2962 z 2 października 2015 r. [...]

Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 11 września 2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr 2807 z dnia 22 września 2015 r. [...]

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2383 z dnia 21 lipca 2015 r. [...]

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopozycja 2002 z dnia 29 czerwca 2015 r. [...]

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopozycja 1739 z dnia 2 czerwca 2015 r. 1 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2015 w sprawie [...]

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopozycja 1738 z dnia 2015-06-02 [...]

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopozycja Nr 1459 z dnia 30 kwietnia 2015 r. [...]

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 1255  z 10 kwietnia 2015 r.  [...]

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015 r.w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 555  z 26 lutego 2015 r.  [...]

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 554  z 26 lutego 2015 r.  [...]

metryczka