2013 r.

2013 r.

Uchwała nr XXXIII/313/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 110  z 10 stycznia 2014 r.  [...]

Uchwała nr XXXIII/311/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych ...

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 109  z 10 stycznia 2014 r.  [...]

Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 275  z 31 stycznia 2014 r.  [...]

Uchwała nr XXX/289/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych ...

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 2890  z 26 września 2013 r.  [...]

Uchwała nr XXIX/275/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 2391  z 4 lipca 2013 r.  [...]

metryczka