2019 r.

2019 r.

Uchwała nr XV/117/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 370 z dnia 2020-01-13 [...]

Uchwała nr XV/111/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 7636 z dnia 2019-12-30 [...]

Uchwała nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 7635 z dnia 2019-12-30 [...]

Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6382 z dnia 2019-11-29 [...]

Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 5699 z dnia 2019-11-04 [...]

Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 4949 z dnia 2019-09-19 [...]

Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3889 z dnia 2019-07-04 [...]

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2019 - 2022

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3504 z dnia 2019-06-21 [...]

Uchwała nr IX/67/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3503 z dnia 2019-06-21 [...]

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3070 z dnia 2019-05-31 [...]

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2697 z dnia 2019-05-06 [...]

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2692 z dnia 2019-05-06 [...]

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 1781 z dnia 2019-03-29 [...]

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 1780 z dnia 2019-03-29 [...]

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 642 z dnia 2019-01-31 [...]

metryczka