2018 r.

2018 r.

Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6998 z dnia 2018-12-31 [...]

Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6959 z dnia 2018-12-29 [...]

Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 6238 z dnia 2018-12-07 [...]

Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 5581 z dnia 2018-11-05 [...]

Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 5579 z dnia 2018-11-05 [...]

Uchwała nr XLVII/321/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 4918 z dnia 2018-10-03 [...]

Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz.4916 z dnia 2018-10-03 [...]

Uchwała nr XLV/313/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3892 z dnia 2018-07-23 [...]

Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 3447 z dnia 2018-07-02 [...]

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 2645 z dnia 2018-05-08 [...]

Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz.1658 z dnia 2018-03-30 [...]

Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegopoz. 597 z dnia 2018-02-02 [...]

metryczka