2014 r.

2014 r.

Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 185  z 15 stycznia 2015 r.  [...]

Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych ...

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 156  z 14 stycznia 2015 r.  [...]

Uchwała Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 3100  z 7 listopada 2014 r.  [...]

Uchwała Nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 2734  z 7 października 2014 r.  [...]

Uchwała Nr XXXVII/343/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 2067  z 4 lipca 2014 r. Uchwała straciła moc uchwałą Nr III/19/2014 z dnia 30.12.2014 r. [...]

Uchwała Nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 2123  z 28 lipca 2014 r.  [...]

Uchwała Nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 1691  z 3 czerwca 2014 r.  [...]

Uchwała Nr XXXV/328/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 930  z 27 marca 2014 r. Uchwała straciła moc uchwałą Nr III/19/2014 z dnia 30.12.2014 r. [...]

Uchwała nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 929  z 27 marca 2014 r [...]

Uchwała nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz. 541  z 17 lutego 2014 r.  [...]

metryczka