2007 r.

2007 r.

Uchwała nr XII/99/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2008 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21, poz. 296 z 12 lutego 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XII/103/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21, poz. 297 z 12 lutego 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się Uchwała straciła moc uchwałą Nr XXXI/244/2009 Rady Powiatu Tucholskiego [...]

Uchwała nr XII/104/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21, poz. 298 z 12 lutego 2008 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr VI/41/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 marca 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27.03.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51, poz. 797 z 25 kwietnia 2007 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

metryczka