2009 r.

2009 r.

Uchwała NR XXXI/242/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30.10.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 119, poz. 1996 z 1 grudnia 2009 r. Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XXX/229/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególny

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 101, poz. 1687 z 16 października 2009 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XXX/230/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 101, poz. 1688 z 16 października 2009 r. Wersja opublikowana znajduje się Uchwała straciła moc uchwałą Nr XXXI/242/2009 z dnia 30.10.2009 r. [...]

Uchwała Nr XXX/231/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 101, poz. 1689 z 16 października 2009 r. Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XXV/191/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41, poz. 884 z 28 kwietnia 2009 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

Uchwała nr XXV/193/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41, poz. 885 z 28 kwietnia 2009 r.Wersja opublikowana znajduje się [...]

metryczka